Categories
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

ใช้ให้เป๊ะ!! ไม่มีโป๊ะ! วิธีอ่านผลตรวจ HIV Self-Test

ชุดตรวจนี้ สามารถตรวจได้ทุกคนเลยนะ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ยิ่งต้องตรวจ อย่าง 5 กลุ่มหลัก ทั้งกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ชาย, กลุ่มหญิงข้ามเพศ, กลุ่มพนักงานบริการ, ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น,และประชาชนทั่วไป แต่จะมีแบบไหนบ้าง และอ่านผลตรวจอย่างไร มีเฉลยให้จ้า

อินสติ เอชไอวี เซลฟ์ เทส (INSTI HIV Self-Test) เจาะเลือดปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที โดยมีวิธีอ่านผล ดังนี้

1.1 กรณีผลเป็นบวก: ชุดตรวจจะแสดงผลทั้ง 2 จุดอย่างชัดเจน หรือ บางกรณีจุดที่ใกล้กับตัว C อาจชัดกว่าจุดถัดไป มีโอกาสสูงที่เราอาจจะมีเชื้อเอชไอวี

1.2 กรณีผลเป็นลบ: ชุดตรวจจะแสดงผลเฉพาะจุดด้านบนเท่านั้น (จุดใกล้เคียงกับตัว C) นั่นคือเราไม่มีเชื้อเอชไอวี แต่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ชุดตรวจมีโอกาสที่จะตรวจไม่พบ หากมีเชื้อเอชไอวีในระยะฟักตัว หรือช่วง 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 3 เดือน ดังนั้น ควรเว้นระยะการตรวจซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อจริง รวมถึงหมั่นสังเกตอาการของตัวเองด้วย

1.3 กรณีไม่สามารถอ่านผลได้: ชุดตรวจจะไม่แสดงผลใด ๆ ให้เห็น หรือ แสดงเพียงจุดด้านล่างเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จากตัวชุดตรวจ หรือในช่วงการทดสอบ ต้องทำการทดสอบซ้ำด้วยชุดตรวจอันใหม่ ต้องทำการทดสอบซ้ำด้วยชุดตรวจอันใหม่

Categories
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

รู้รึยังตรวจ HIV เองได้น้า อย่าตกข่าว แถมรู้ผลเร็วภายใน 1 นาที

หลายคนเข้าใจว่า การตรวจ HIV มีความยุ่งยาก ทำให้ไม่กล้ามาตรวจกัน แต่จริงๆ แล้ว การตรวจ HIV นั้นง่ายมาก ๆ เพียงแค่เจาะเลือด แถมยังรู้ผลรวดเร็วอีกต่างหาก ซึ่งการตรวจเอชไอวีก็เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่จะรับบริการฟรีถึงปีละ 2 ครั้ง  แต่หากยังไม่พร้อมไปหน่วยบริการ เราก็มีการตรวจแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เราเรียกว่า การใช้ “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” หรือ HIV Self–Test  โดยปี 2564 ที่ผ่านมา มีชุดทดสอบผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจาก อย.แล้ว 2 ชนิด คือ

  1. อินสติ เอชไอวี เซลฟ์ เทส (INSTI HIV Self-Test) ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากการเจาะเลือดปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที
  2. ออรัลควิก เอชไอวี เซลฟ์เทส (OraQuick HIV Self-Test) ตรวจโดยการใช้น้ำในช่องปาก อ่านผลได้ใน 20 นาที แต่ต้องไม่เกิน 40 นาที

ทั้งสองชนิด วางขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศแล้วนะครับ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปเจอคนเยอะ ๆ ที่สถานพยาบาลได้

ชุดทดสอบนี้ จึงเป็นทางเลือกที่จะทำให้เรานำไปใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้เร็ว เพื่อนำไปสู่การตรวจยืนยันและเข้าสู่ระบบดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วตามสิทธิการรักษา ลดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดร่างกายดีแข็งแรง ไม่ถ่ายทอดเชื้อสู่คนอื่นการรักษาในทุกวันนี้ พัฒนาไปมาก มีการปรับสูตรยาให้กินง่ายขึ้น ทั้งขนาดและจำนวนลดลง และลดอาการแทรกซ้อน หรือผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย ทำให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนคนปกติ

Categories
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

ความหมายของผลเลือด

ผลเลือดจากการตรวจหาไวรัสเอชไอวี

ผลบวก แปลว่า พบการติดเชื้อ

ผลลบ แปลว่า ไม่พบการติดเชื้อ

แต่ในบางรายอาจจะมีผล ผลกำกวม คือผลยังไม่แน่นอน ต้องยืนยันอีกครั้งทางห้องปฏิบัติการจนกว่าจะสรุปได้ว่าบวกหรือลบ