Categories
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

รู้รึยังตรวจ HIV เองได้น้า อย่าตกข่าว แถมรู้ผลเร็วภายใน 1 นาที

การตรวจ HIV นั้นง่ายมาก ๆ เพียงแค่เจาะเลือด แถมยังรู้ผลรวดเร็วอีกต่างหาก

หลายคนเข้าใจว่า การตรวจ HIV มีความยุ่งยาก ทำให้ไม่กล้ามาตรวจกัน แต่จริงๆ แล้ว การตรวจ HIV นั้นง่ายมาก ๆ เพียงแค่เจาะเลือด แถมยังรู้ผลรวดเร็วอีกต่างหาก ซึ่งการตรวจเอชไอวีก็เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่จะรับบริการฟรีถึงปีละ 2 ครั้ง  แต่หากยังไม่พร้อมไปหน่วยบริการ เราก็มีการตรวจแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เราเรียกว่า การใช้ “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” หรือ HIV Self–Test  โดยปี 2564 ที่ผ่านมา มีชุดทดสอบผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจาก อย.แล้ว 2 ชนิด คือ

  1. อินสติ เอชไอวี เซลฟ์ เทส (INSTI HIV Self-Test) ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากการเจาะเลือดปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที
  2. ออรัลควิก เอชไอวี เซลฟ์เทส (OraQuick HIV Self-Test) ตรวจโดยการใช้น้ำในช่องปาก อ่านผลได้ใน 20 นาที แต่ต้องไม่เกิน 40 นาที

ทั้งสองชนิด วางขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศแล้วนะครับ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปเจอคนเยอะ ๆ ที่สถานพยาบาลได้

ชุดทดสอบนี้ จึงเป็นทางเลือกที่จะทำให้เรานำไปใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้เร็ว เพื่อนำไปสู่การตรวจยืนยันและเข้าสู่ระบบดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วตามสิทธิการรักษา ลดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดร่างกายดีแข็งแรง ไม่ถ่ายทอดเชื้อสู่คนอื่นการรักษาในทุกวันนี้ พัฒนาไปมาก มีการปรับสูตรยาให้กินง่ายขึ้น ทั้งขนาดและจำนวนลดลง และลดอาการแทรกซ้อน หรือผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย ทำให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนคนปกติ