Categories
Uncategorized

ช่องทางติดต่อขอรับบริการ

หากคุณ อายุ 12 ปีขึ้นไปและต้องการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี  ไม่แน่ใจว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ต้องการตรวจคัดกรอง มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และมีจิตอาสาช่วยเพื่อนให้ปลอดภัยจากไวรัสเอชไอวี  โครงการไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีความเป็นส่วนตัว ข้อมูลของผู้มารับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งรับคำแนะนำหลังจากทราบผลตรวจ

นอกจากนี้ ยังมีถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแจกฟรี!! อย่าลืม บอกต่อโครงการดีๆกับเพื่อนๆหรือคนรู้ใจให้เข้ามารับบริการ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ official line: stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info