เว็บไซต์ stand by you : : เพื่อนที่เข้าใจ พร้อมเคียงข้างคุณ

ขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมพิเศษของศิริราชมูลนิธิ
โดยสามารถเลือกภาพถ่ายและชมงานแสดงภาพถ่ายจากศิลปิน ในหัวข้อ “Happiness”
และร่วมบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ เพื่อเข้า “กองทุนเพื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รหัสทุน D004307″ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!!

ขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมพิเศษของศิริราชมูลนิธิ
โดยสามารถเลือกภาพถ่าย และชมงานแสดงภาพถ่าย
จากศิลปินในหัวข้อ “Happiness”
และร่วมบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ เพื่อเข้า “กองทุนเพื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รหัสทุน D004307” ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!!

ความเป็นมา

เพื่อให้ทุกคน
เข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ปัจจุบันแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์
แต่โรคนี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ณ ปี 2566 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อประมาณ 560,000 คน
มีผู้เสียชีวิต 11,000 คน และมีผู้ติดเชื้อใหม่ 9,200 คน มากกว่าครึ่ง เป็นเยาวชน
หลายคนยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองและขาดการเข้าถึง บริการป้องกันและรักษา

โครงการ “Stand by you” ซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, และภาคีเครือข่ายส่วนอื่นๆ มุ่งเน้นการจัดบริการให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ให้การปรึกษาออนไลน์และส่งต่อป้องกันและรักษาเป็น
กรณี เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องกับประชาชนว่าการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีเป็นเรื่องปกติ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ …

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์ แต่โรคนี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ณ ปี 2566 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 560,000 คน
มีผู้เสียชีวิต 11,000 คน และมีผู้ติดเชื้อใหม่ 9,200 คน มากกว่าครึ่งเป็นเยาวชน  หลายคนยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และขาดการเข้าถึง บริการป้องกันและรักษา

โครงการ “Stand by you” ซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, และภาคีเครือข่ายส่วนอื่นๆ มุ่งเน้นการจัดบริการให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ให้การปรึกษาออนไลน์และส่งต่อป้องกันและรักษาเป็นกรณี เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องกับประชาชนว่าการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ …

แกลเลอรี่

ผลงานจากศิลปินช่างภาพ

ขั้นตอนง่ายๆ

การร่วมบริจาคและสั่งจองภาพ

ขั้นตอนที่ 1

บริจาค 1,900 บาท รับหนังสือ
นิทรรศการภาพถ่าย “เพื่อรัก…อย่างปลอดภัย”
บริจาค 50,000 บาท รับภาพถ่ายและหนังสือ
(บริการจัดส่งถึงบ้าน)

ขั้นตอนที่ 2

ทุกยอดบริจาคได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า เป็น
e-Donation ข้อมูลเข้าระบบของกรมสรรพากร
ไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค

ขั้นตอนที่ 3

ทักแอดมิน LINE OA @sbyphoto
เพื่อเลือกรูปภาพและร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนโครงการ stand by you ผ่านศิริราชมูลนิธิ ลดหย่อนภาษี 2 เท่า 

ร่วมบริจาค

1,900 บาท ขึ้นไป

รับ หนังสือ นิทรรศการภาพถ่าย “เพื่อรัก… อย่างปลอดภัย”เป็นที่ระลึก

SBY_memorial_book1

ร่วมบริจาค

50,000 บาท ขึ้นไป

รับ รูปภาพและหนังสือ นิทรรศการภาพถ่าย “เพื่อรัก… อย่างปลอดภัย” เป็นที่ระลึก

SBY_memorial_book2

บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

สแกน QR code ผ่าน Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร ข้อมูลการบริจาคของท่าน จะเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องรอรับใบเสร็จรับเงิน

สแกน QR Code ด้วยแอพพลิเคชั่นได้ทุกธนาคาร เพื่อร่วมบริจาคได้ทันที

บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

สแกน QR code ผ่าน Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร ข้อมูลการบริจาคของท่าน จะเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องรอรับใบเสร็จรับเงิน

บริจาคในนามนิติบุคคล

โอนเงินเข้าบัญชี ศิริราชมูลนิธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 0163046505
และส่งหลักฐานการบริจาค ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มาที่ LINE @sbyphoto เพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน